Woongroep/ stichting De Toekomst zoekt nieuwe bestuurders

De stichting bestaat vanaf september 2018 uit 2 bestuurders en wel met de functies penningmeester en secretariaat! Beiden bestuursleden zijn ouders

Vanaf september 2018 heeft de externe voorzitter na jarenlang actief te zijn geweest voor de woongroep/ stichting afscheid genomen van onze oudergroep/ familiecommissie. Vanuit de ouders/ familiecommissie zijn we van mening dat het goed is dat externe onafhankelijke personen ook een plaats in het bestuur zouden moeten hebben.

De sterke voorkeur is voor een onafhankelijke voorzitter, maar is er interesse in een andere bestuursfunctie dan gaan we graag in gesprek!

Functieprofiel voorzitter Stichting De Toekomst

Taken voorzitter woongroep/ stichting De Toekomst
• Het voorzitten van familiecommissie- en stichtingsvergaderingen
• Het vertegenwoordigen van de belangen van de familiecommissie zowel in familiecommissie als daarbuiten zoals bij overleg met WDZ.
• Gesprekken voeren met ouders apart (indien nodig) en al dan niet in aanwezigheid van andere bestuursleden
• Gesprekspartner zijn met WDZ:
– overleg met de directie van WDZ, de coördinator van de woongroep en bestuur
– contractafspraken maken met WDZ, hieronder vallen:
realisatie basisrooster, administratieve en financiële zaken, controle en evaluatie van deze afspraken
• Mede bepalen of inhuren van externe adviseurs en andere opdrachtnemers en in gesprek gaan met externe adviseurs en andere opdrachtnemers (indien nodig)
• Korte lijnen met secretariaat en penningmeester ( veelal via de mail). Reactie naar WDZ ( bestuur en coördinator, team en ouders) en andere partijen gebeurt veelal gezamenlijk vanuit het bestuur en reacties worden verstuurd vanuit secretariaat.
• Mails lezen en zonodig reageren. Vooral er zijn als er bijzonderheden zijn en dan indien noodzakelijk actie ondernemen
• Externe contacten, aanwezigheid bij thema bijeenkomsten van bv RPSW, PerSaldo en dergelijke hoeft niet tot de taken te horen, vooral een helicopterview is gewenst met daarbij de rol van degene die zonder emotie kan reageren.
• Specifieke rol bij bv thema bijeenkomsten ouders/ team. Afhankelijk van het thema wordt aanwezigheid gewenst.
We verwachten van de voorzitter dat hij/ zij:
 enthousiast is en onze visie bewaakt
 kennis heeft van zorg aan onze doelgroep of zich dit eigen wil maken
 kennis heeft over financiering van een woongroep via PGB of zich dit eigen wil maken
 zich neutraal kan opstellen (in tegenstelling tot de ouders die emotioneel verbonden zijn met hun kind)
 de financiën kan bewaken en hierin sturing kan geven
 tijd vrij kan maken bij calamiteiten

Tijdsinvestering:
Een tijdsindicatie op jaarbasis is:
4 x vergaderen met de familiecommissie: 4 x 3 tot 4 uur: 12 tot 16 uur
4 x vergaderen met WDZ: 4 x 2 uur : 8 uur
6 x vergaderen met SDT: 6 x 2 tot 3 uur : 12 tot 18 uur
thema-avond met team; maximaal 2 x per jaar 4 uur: 8 uur.
mails lezen en reageren
Bij probleemsituaties zullen er meer uren noodzakelijk zijn.
Totaal aantal uren per jaar tussen 40 en 50 uur

Jaarlijks krijgt hij/zij een (kleine) bestuurs vergoeding.

Procedure:
• Naam en adresgegevens worden doorgegeven aan secretariaat
• Secretariaat/ bestuur neemt contact op en doet gesprekken met kandidaat
Bij interesse kan er enkele maanden worden meegelopen met bestuur/ woongroep vergadering waarna definitieve aanstelling gebeurt bij goedkeuring van alle partijen.

Voor meer informatie mail via het contactformulier!