Over de stichting

Woongroep/ stichtingsstructuur

Vanaf de start doen alle ouders op alle gebieden actief mee in de woongroep, hetgeen ook op het moment van wonen nog zo is. Kwaliteiten en mogelijkheden van ouders worden daar ingezet waar nodig. Ook in de sollicitatiecommissie wordt geparticipeerd door ouders. Er wordt veel geïnvesteerd in een goede verstandhouding van ouders onderling. Alle ouders zijn vertegenwoordigd in de familiecommissie te noemen “de woongroep”. De woongroep vergadert met regelmaat over allerlei gezamenlijke zaken die de individuele bewoner overstijgen. Het eerste deel van deze bijeenkomst is in aanwezigheid van de team coördinator en Pber A teamlid. Indien noodzakelijk worden deze zaken teruggekoppeld via de coördinator naar het team. Ouders zijn vertegenwoordigd in diverse werkgroepen o.a. activiteiten, huishoudrekening, sollicitatiecommissie, voeding. Vaak samen met iemand vanuit het team. Zij overleggen op verzoek van de stichting zonodig met het personeel en koppelen bevindingen terug aan alle ouders in familiecommissie vergaderingen.

Doel van Stichting De Toekomst

De doelstelling na het voorbereidingstraject is veranderd van het tot stand brengen tot in het in stand houden van een kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking door:

  • het beheer en/of exploitatie van speciaal daartoe ingerichte ruimten ten behoeve van de zorgverlening van de woongroep
  • het zorgdragen voor een zodanige organisatie van de zorgverlening dat gewaarborgd is dat ouders dan wel vertegenwoordigers van de bewoners hieraan sturing kunnen geven: “eigen” regie
  • het opwekken van de belangstelling voor de kleinschalige woongroep en het verbreiden van de kennis over de kleinschalige woongroep in de ( lokale) samenleving
  • al het overige dat kan bijdragen aan de realisatie van de doelstelling