Bewoners

De bewoners van De Toekomst zijn 11 jong volwassen vrouwen, waarvan 10 bewoners geboren tussen 1980 en 1984. De jongste bewoonster is van 1998. Ondanks het verschil in leeftijd past deze bewoonster prima bij de andere bovengroep bewoonsters. De meeste van de bewoners waren al bevriend of bekenden van elkaar voordat het project begon, of wel van dezelfde school, hobbyclub, ballet enz. Allen zijn ze vanuit de thuissituatie op De Toekomst komen wonen. In de aanloop naar het wonen hebben de meeste bewoners gelogeerd in verschillende combinaties, waardoor het mogelijk is geweest om te kijken wie het beste bij elkaar in een huishouden past en wie niet.

Het gebouw Kleurrijk telt voor De Toekomst 4 bouwlagen, waarvan op de eerste en de vierde bouwlaag de gemeenschappelijke huiskamers gelegen zijn. Daarom werd er al snel van een benedengroep en bovengroep gesproken. Beneden wonen vijf bewoners welke meer en andere zorg nodig hebben dan de bewoners van de bovengroep, waar ze met zijn zessen wonen. Hier is meer begeleiding noodzakelijk als daadwerkelijke lichamelijke verzorging.

Beide groepen vormen elk een huishouden, maar de 11 bewoners kunnen ook veel dingen samen doen. Dit gebeurt veelal in het weekend en op vrije dagen. Alle bewoners nemen in hun vrije tijd deel aan activiteiten zoals ballet, zwemmen, aerobic, toneel, badminton en basketbal. Veelal speciaal georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Het vervoer kan dan plaatsvinden met de deeltaxi, maar met gezamenlijke activiteiten wordt er na overleg met de begeleiding gebruik gemaakt van hun auto. Ook ouders en vrijwilligers hebben hier een rol in.

Overdag hebben alle bewoners dagbesteding of wel op een dagbestedingscentrum dan wel zijn ze ergens anders “werkzaam”. De meesten hebben een vaste dag of ,meerdere dagen in de week vrij. En zijn dan  dus aanwezig op de woongroep. Deze vrije dagen zijn ook op elkaar afgestemd, zodat er een goede verdeling is van het aantal bewoners en personeel dat er overdag aanwezig is. Op hun vrije dag wordt met ondersteuning van de gastvrouw met de bewoner het eigen appartement gepoetst en de was gedaan. Aangepast aan wat de bewoner nodig heeft en kan. Er wordt gezamenlijk gegeten en koffie gedronken met begeleiding en aanwezige bewoners.

De bewoners hebben elk een eigen sociaal netwerk waarbij ouders en familie een centrale rol spelen.

De bewoners hebben al eerder aangegeven dat ze niet met foto’s op de website willen. Deze keuze respecteren we en daarom zijn er geen foto’s van en met bewoners op deze website!

Sinds het wonen vanaf maart 2006 heeft er helaas na enkele jaren een bewoner omdat niet aan de zorgvraag voldaan kon worden afscheid moeten nemen van de woongroep. Er is na een tijd een “nieuwe” bewoner gevonden die passend was bij de andere bewoners.

In oktober/ november 2018 heeft een tweede wisseling van bewoner plaats gevonden. Hoewel de nieuwe bewoonster jonger is heeft ze haar eigen plekje tussen de andere bewoners gevonden!

We hebben in goede orde afscheid van de “oude” bewoonster en haar ouders genomen.