Bewoners

De bewoners van De Toekomst zijn jong volwassen vrouwen geboren tussen 1980 en 1984. De meeste van de bewoners waren al bevriend of bekenden van elkaar voordat het project begon, of wel van dezelfde school, hobbyclub, ballet enz. Allen zijn ze vanuit de thuissituatie op De Toekomst komen wonen. In de aanloop naar het wonen hebben zij gelogeerd in verschillende combinaties, waardoor het mogelijk is geweest om te kijken wie het beste bij elkaar in een huishouden past en wie niet. Het gebouw Kleurrijk telt voor De Toekomst 4 bouwlagen, waarvan op de eerste en de vierde bouwlaag de gemeenschappelijke huiskamers gelegen zijn. Daarom werd er al snel van een benedengroep en bovengroep gesproken. Beneden wonen vijf bewoners welke meer en andere zorg nodig hebben dan de bewoners van de bovengroep, waar ze met zijn zessen wonen. Hier is meer begeleiding noodzakelijk als daadwerkelijke lichamelijke verzorging.

Beide groepen vormen elk een huishouden, maar de 11 bewoners kunnen ook veel dingen samen doen. Dit gebeurt veelal in het weekend en op vrije dagen. Ook nemen alle bewoners in hun vrije tijd deel aan activiteiten zoals ballet, zwemmen, aerobic, toneel, badminton en basketbal. Veelal speciaal georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Het vervoer kan dan plaatsvinden met de deeltaxi, maar met gezamenlijke activiteiten wordt er na overleg met de begeleiding gebruik gemaakt van hun auto. Ook ouders en vrijwilligers hebben hier een rol in. Overdag hebben alle bewoners dagbesteding of wel op een dagbestedingscentrum dan wel zijn ze ergens anders “werkzaam”. De meesten hebben een vaste dag of ,meerdere dagen in de week vrij en dus aanwezig op de woongroep. Deze vrije dagen zijn ook op elkaar afgestemd, zodat er een goede verdeling is van het aantal bewoners en personeel dat er overdag aanwezig is. Op hun vrije dag wordt met ondersteuning van de gastvrouw aangepast aan wat de bewoner nodig heeft en wordt met de bewoner haar appartement gepoetst en de was gedaan. Er wordt gezamenlijk gegeten en koffie gedronken met begeleiding en aanwezige bewoners. De bewoners hebben elk een eigen sociaal netwerk waarbij ouders en familie een centrale rol spelen.

Verschillende ouders zijn aan het nadenken hoe in de toekomst dit verder vorm kan worden gegeven voor hun dochter maar ook voor het collectieve gedeelte van de woongroep ( oa voor taken in werkgroepen, voortbestaan bestuur en dergelijke). Wij maken hiervoor onder andere gebruik van de kennis van Stichting Netwerk Rondom. In 2018 ook van de bijeenkomsten over “Ouder worden in een ouderinitiatief” in het kader van de kwaliteitsagenda ‘Samen Sterk voor kwaliteit’  Onder andere een thema-avond georganiseerd voor ouders en team en een avond over visie en beleid alleen voor ouders.  Door het individueel opstellen van een ZorgTestament van stichting Rondom hebben enkele ouders de persoonlijke zorgwensen voor hun kind voor nu en later vastgelegd. Dit kan de toekomstige leidraad zijn voor het zorgnetwerk rondom hun kind. Een document dat garandeert dat de zorg en aandacht voor hun kind steeds wordt aangepast aan de actualiteit. Met maar één doel: dat hun kind gelukkig blijft! En dat de zorg gewaarborgd is ook als ouders dit niet meer kunnen of er niet meer zijn.

Sinds het wonen vanaf maart 2006 heeft er helaas na enkele jaren een bewoner omdat niet aan de zorgvraag voldaan kon worden afscheid moeten nemen van de woongroep. Er is na een tijd een “nieuwe” bewoner gevonden die passend was bij de andere bewoners.

In oktober/ november 2018 gaat de tweede wisseling van bewoner plaats vinden. We nemen in goede orde afscheid van de bewoner en verwelkomen van harte de nieuwe bewoner.