Borgen van het Ouder/ familie initiatief: individueel en collectief

Vanaf 2002 zijn alle ouders/ opvolgers vertegenwoordigd in een stichting met familiecommissie. Er is beschreven dat de plaats van ouders in de familiecommissie op het moment dat het noodzakelijk is opgevolgd kunnen worden door een familielid dan wel aangewezen persoon. Van een bewoonster participeert al de zus en partner mee inplaats van de ouders. De ouders nemen deel aan de gezellige dingen van de woongroep.

Wettelijke vertegenwoordiging

De bewoners hebben allen een mentor en bewindvoerder. Dit zijn nu nog de ouders, van een bewoonster de zus en partner. Allen zijn ze zijn verantwoordelijk voor de taken die bij deze wettelijke bevoegdheid horen zoals o.a. financiën. Voor sommige bewoners is deze mentor en bewindvoering al geborgd voor de toekomst. Andere ouders zijn nog bezig om hierin stappen te ondernemen.

Opvolging

Voor opvolging van ouders zijn er al verschillende stappen gezet. Verschillende ouders zijn aan het nadenken geweest hoe dit verder vorm kan worden gegeven voor hun dochter maar ook voor het collectieve gedeelte van de woongroep ( oa voor taken in werkgroepen, voortbestaan bestuur en dergelijke). Wij maken hiervoor onder andere gebruik van de kennis van Stichting Netwerk Rondom. In 2016 zijn er bijeenkomsten geweest georganiseerd door Rondom in samenwerking met stichting De Toekomst. http://ww.netwerkrondom.nl

Zorgtestament Rondom

Door het individueel opstellen van een Zorg Testament van stichting Rondom hebben enkele ouders de persoonlijke zorgwensen voor hun kind voor nu en later vastgelegd. Dit kan de toekomstige leidraad zijn voor het zorgnetwerk rondom hun kind. Een document dat garandeert dat de zorg en aandacht voor hun kind steeds wordt aangepast aan de actualiteit. Met maar één doel: dat hun kind gelukkig blijft! En dat de zorg gewaarborgd is ook als ouders dit niet meer kunnen of er niet meer zijn.

Werkgroep Borgen

In 2017 is er een werkgroep Borgen opgericht en deze bestaat uit ouders. Hier wordt besproken hoe de toekomst gewaarborgd kan worden zowel individueel als collectief. Samen met de andere ouders/ opvolgers van de woongroep zijn er al enkele stappen hiervoor gezet.

Ouder worden

2018 zijn er bijeenkomsten over “Ouder worden in een ouderinitiatief” geweest. Dit in het kader van de Kwaliteitsagenda; Samen voor Kwaliteit. Oa. een avond voor ouders/ team en een avond over visie en beleid alleen voor ouders. 

Project Heft in eigen hand!

Vanaf 2019 wordt meegedaan met het project Heft in eigen Hand, een project wat loopt tot 2021 en is opgezet door ZonMW. https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/voor-elkaar/ouder-worden-in-een-kleinschalig-ouderwooninitiatiefheft-in-eigen-hand/

Het project wordt uitgevoerd door NaarKeuze http://www.naar-keuze.nl