Resultaat

Vele jaren werk hebben een woonvorm opgeleverd waar velen nog van dromen. Voor de bewoners en hun ouders is deze droom werkelijkheid geworden. Velen hebben daaraan bijgedragen.

Het resultaat mag dan ook gezien worden. Het tot “kleurrijk” gedoopte gebouw is kleurrijk in de letterlijke zin van het woord: Een mooi en (niet te) opvallend gebouw in zijn omgeving, prettig om in te verblijven, kleurige en fleurige inrichting, vriendelijke buurtjes om mee te wonen.

Maar het allerbelangrijkste:

De bewoners waar het allemaal om begonnen is kunnen, weliswaar 24 uur begeleid, een zelfstandig leven leiden op een plek die zij prettig vinden, waar zij kunnen wonen met wie zij willen, waar hen zorg op maat wordt geboden, en het allerbelangrijkste, waar zij zich thuis voelen, een tweede thuis hebben. Hierbij ondersteund door hun ouders die als mantelzorger betrokken blijven bij het project, personeel wat niet voortdurend wisselt maar erg standvastig is gebleken de afgelopen jaren.

Sinds enkele jaren wordt er gewerkt vanuit “de bedoeling”. Zowel team als ouders worden hierin meegenomen aan de hand van de theorie van Wouter Hart: Verdraaide organisaties.

Kwaliteit van zorg is belangrijk voor alle partijen: bewoner, ouders en team.
Woongroep/ stichting De Toekomst is te vinden op de Zorgkaart Nederland en is hier in februari 2018 door bewoners en ouders gewaardeerd met een gemiddelde van 7.9!

Zie ook: https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/instelling-voor-verstandelijk-gehandicapten-oudereninitiatief-stichting-de-toekomst-s-hertogenbosch-10003706