Zorg

De zorg en de financiering d.m.v. PGB

Vanaf 2001 werd er een zorgaanbieder betrokken bij het gehele proces voor de te leveren 24-uurs zorg. Vanaf dat moment werd er regelmatig in logeerweekenden onder begeleiding gekeken naar de toekomstige bewoners of er een kans van slagen bestaat samen te wonen in een definitieve woonsituatie en naar een mogelijke bewonerssamenstelling. Ook in het bouwproces was deze zorgaanbieder betrokken en heeft daar haar bijdrage kunnen leveren.

Vanaf 1 oktober 2009 hebben wij in WoondroomZorg de samenwerkingspartner gevonden die het beste past bij onze visie. Ouders zijn in deze samenwerking als mantelzorger nog meer betrokken bij het gehele project. Het personeel is in dienst bij WDZ. Stichting en WDZ bepalen samen het beleid. Op dit moment zijn er verschillende teamleden werkzaam , waarvan 1 coördinator, 4 gastvrouwen,  ( persoonlijk) begeleiders en een oproepkracht.

Op dit moment is er een werkgroep vrijwilligers actief. De eerste vrijwilligers klussen dag heeft in het voorjaar van 2018 plaatsgevonden.

Een enkele bewoner heeft een “eigen” vrijwilliger en daar zijn ouders tot op heden verantwoordelijk voor.

Zie ook: https://woondroomzorg.nl/

Scheiden van wonen en zorg

De bewoners huren hun appartementen van stichting De Toekomst. Deze huurt het gedeelte van het complex Kleurrijk dat gebruikt wordt door de woongroep van de woningbouwcorporatie/ vereniging Zayaz. In gebouw Kleurrijk zijn ook appartementen voor senioren. Hiermee is verder geen enkele binding, maar de afgelopen jaren zijn zij goede buren gebleken voor onze bewoners en daar waar mogelijk is zijn er contacten met de senioren. Stichting De Toekomst vormt samen met een vertegenwoordiging vanuit de senioren Huurdersvereniging Kleurrijk.

De zorg voor de bewoners wordt gefinancierd met het Persoons Gebonden Budget (PGB) en wordt gezamenlijk door de stichting ingekocht bij samenwerkingspartner WoondroomZorg. Ouders blijven verantwoordelijk voor het eigen PGB van hun dochter, dat weliswaar collectief wordt ingezet. Maar er is in de oudergroep een grote mate van samenwerking, kennisdeling en behulpzaamheid aan elkaar. Hierbij speelt wederzijds vertrouwen en respect een rol die niet onderschat moet worden.