VN Verdrag Wonen/ bezoek aan verschillende woningen/ woonvormen voor mensen met een handicap!

JOUW WOON DROOM
Dromen hebben we allemaal. Zeker als het gaat om je droomwoning, je droomomgeving en je droom om gewoon te wonen.
Mensen met een handicap hebben vaak geen keuze over de omgeving waar hun woning staat, over de inrichting van hun woning. Artikel 19 van het VN-verdrag geeft aan dat mensen met een handicap de keuze moeten hebben om hun woonplek zelf te kiezen.
Maar helaas: als er niet zoveel woningen beschikbaar zijn en/of je bent afhankelijk van geboden zorg, dan is het lastig kiezen.          
VN Verdrag voor de rechten van mens met een beperking geldt sinds 2106 in Nederland. Het is een belangrijk mensenrechten verdrag en het geeft mensen met een beperking of chronische ziekte recht op gelijke behandeling en participatie. Meedoen is een mensenrecht. Artikel 19 beschrijft het gelijke recht van mensen met een beperking als ieder ander om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de maatschappij. Mensen hebben het gelijke recht om hun verblijfplaatste kiezen en te kiezen waar en met wie ze wonen.                                      Ook andere artikelen hebben een relatie met wonen:
-	Artikel 2: over de eerbiediging van de persoonlijke autonomie
-	Artikel 22: Privacy en eerbiediging van het gezinslevens de woning
-	Artikel 28: Het recht op een behoorlijke levensstandaard, waaronder huisvesting en toegang tot huisvestingsprogramma’s: 
De VN-projectgroep van het Gehandicapten Platform bestaat uit Jo, Wil, Yvonne, Salima, Annemie en Roos. Ze komen maandelijks bij elkaar en vragen met regelmaat op wat voor manier dan ook attentie voor een VN artikel. Zoals op de dag van de Arbeid op 30 mei 2018 waarin het artikel over werken centraal stond. Ook zijn er contacten met de gemeente over het VN verdrag!        
Op 21 maart 2019 zijn er diverse mensen met leden van de werkgroep van het VN verdrag mee gegaan op een rondje langs woningen en woonvormen waar mensen met een handicap wonen. Ze zijn met met elkaar in gesprek geweest om te praten over dromen en woonwensen en of deze wensen realiseerbaar zijn. De VN-projectgroep van het Gehandicapten Platform bestaat uit Jo, Wil, Yvonne, Salima, Annemie en Roos.
De dag begon vanaf 11.00 uur vanaf het kantooradres van het Gehandicapten Platform aan de St. Teunislaan 3. In 3 kleine groepjes werden de verschillende woningen bezocht. Het vervoer was met de Regiotaxi.
Elk groepje bezocht 4 woningen. 
Een van de groepjes begon bij woongroep De Toekomst in gebouw Kleurrijk.
Een ouderiniatief waar de ouders en familie grote inbreng hebben en alles er mooi uit ziet. De bewoners waren deze dag nagenoeg allen naar hun “werk”, maar er was voldoende in de woongroep te zien en te bespreken. Een ander ouderinitiatief dat bezocht werd was huis Beo. 
In Maaspoort werd het Geerke bezocht waar Maarten een ieder trots rondleidde! Bezocht werden verder een zelfstandig senioren appartement in het Hof van Engelen, De Dertien Loten en de Copernicuslaan, beide woonvormen van SWZ. 
Ervaringskundigen van Cello vertelden over hun 24 uurs woonvoorziening in De van Amstelstraat en begeleid wonen in de Luybenstraat kregen ook bezoek, Onder het genot van koffie of thee met chocolade paleisje werd de dag geëvalueerd en afgesloten. We kunnen terug kijken op een geslaagde dag in de praktijk van wonen en dromen over wonen
Bij de evaluatie kwam naar voren dat we deze dag bijzonder open mensen hebben gezien. Sommige zaten er mooi bij in hun woning en voor weer anderen waren er wensen voor verbetering. 
In het VGN verdrag staat geschreven dat alle mensen een keuze moeten hebben om te wonen waar, met wie ze willen en hoe. Helaas is dat nu nog niet helemaal voor iedereen zo.

Noot van redactie:
Op 3 april is er door de gemeenteraad van ‘s- Hertogenbosch een Amendement “Wonen voor mensen met een handicap aangenomen. Dit wordt toegevoegd de speerpunten Woonagenda 2019/2020.
JOUW WOONDROOM

JOUW WOONDROOM

Dromen hebben we allemaal. Zeker als het gaat om je droomwoning, je droomomgeving en je droom om gewoon te wonen.

Mensen met een handicap hebben vaak geen keuze over de omgeving waar hun woning staat, over de inrichting van hun woning. Artikel 19 van het VN-verdrag geeft aan dat mensen met een handicap de keuze moeten hebben om hun woonplek zelf te kiezen.

Maar helaas: als er niet zoveel woningen beschikbaar zijn en/of je bent afhankelijk van geboden zorg, dan is het lastig kiezen.                   

VN Verdrag voor de rechten van mens met een beperking geldt sinds 2106 in Nederland. Het is een belangrijk mensenrechten verdrag en het geeft mensen met een beperking of chronische ziekte recht op gelijke behandeling en participatie. Meedoen is een mensenrecht.

Artikel 19 beschrijft het gelijke recht van mensen met een beperking als ieder ander om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de maatschappij. Mensen hebben het gelijke recht om hun verblijfplaatste kiezen en te kiezen waar en met wie ze wonen. Ook andere artikelen hebben een relatie met wonen

 • Artikel 2: over de eerbiediging van de persoonlijke autonomie
 • Artikel 22: Privacy en eerbiediging van het gezinslevens de woning
 • Artikel 28: Het recht op een behoorlijke levensstandaard, waaronder huisvesting en toegang tot huisvestingsprogramma’s:

De VN-projectgroep van het Gehandicapten Platform bestaat uit Jo, Wil, Yvonne, Salima, Annemie en Roos. Ze komen maandelijks bij elkaar en vragen met regelmaat op wat voor manier dan ook attentie voor een VN artikel. Zoals op de dag van de Arbeid op  30 mei 2018 waarin het artikel over werken centraal stond. Ook zijn er contacten met de gemeente over het VN verdrag!               

Op 21 maart 2019 zijn er diverse mensen met leden van de werkgroep van het VN verdrag  mee gegaan op een rondje langs woningen en woonvormen waar mensen met een handicap wonen. Ze zijn met met elkaar in gesprek geweest om te praten over dromen en woonwensen en of deze wensen realiseerbaar zijn. De VN-projectgroep van het Gehandicapten Platform bestaat uit Jo, Wil, Yvonne, Salima, Annemie en  Roos.

De dag begon vanaf 11.00 uur vanaf het kantooradres van het Gehandicapten Platform aan de St. Teunislaan 3. In 3 kleine groepjes werden de verschillende woningen bezocht. Het vervoer was met de Regiotaxi.

Elk groepje bezocht 4 woningen.

Een van de groepjes begon bij woongroep De Toekomst in gebouw Kleurrijk.

Een ouderiniatief waar de ouders en familie grote inbreng hebben en alles er mooi uit ziet. De bewoners waren deze dag nagenoeg allen naar hun “werk”, maar er was voldoende in de woongroep te zien en te bespreken. Een ander ouderinitiatief dat bezocht werd was huis Beo.

In Maaspoort werd het Geerke bezocht waar Maarten een ieder trots rondleidde! Bezocht werden verder een zelfstandig senioren appartement in het Hof van Engelen,  De Dertien Loten en de Copernicuslaan, beide woonvormen van SWZ.

Ervaringskundigen van Cello vertelden over hun  24 uurs woonvoorziening in De van Amstelstraat en begeleid wonen in de Luybenstraat kregen ook bezoek, Onder het genot van koffie of thee met chocolade paleisje werd de dag geëvalueerd en afgesloten. We kunnen terug kijken op een geslaagde dag in de praktijk van wonen en dromen over wonen

Bij de evaluatie kwam naar voren dat we deze dag bijzonder open mensen hebben gezien. Sommige zaten er mooi bij in hun woning en voor weer anderen  waren er wensen voor verbetering.

In het VGN verdrag staat geschreven dat alle mensen een keuze moeten hebben om te wonen waar, met wie ze willen en hoe. Helaas is dat nu nog niet helemaal voor iedereen zo.

Noot van redactie:Op 3 april is er door de gemeenteraad van  ‘s- Hertogenbosch een Amendement “Wonen voor mensen met een handicap aangenomen. Dit wordt toegevoegd de speerpunten Woonagenda 2019/2020.