Project “Heft in eigen hand”

Op zaterdag 19 juni 2021 organiseerde Naar Keuze, de budgethouders vereniging  het digitale congres voor de afsluiting van het project “Heft in Eigen Hand“. Hier hebben acht ouderinitiatieven aan meegedaan, waaronder ook woongroep/ stichting De Toekomst. Voor het congres is er een filmpje gemaakt wat hier is toegevoegd.

In dit project van ZonMw hebben ouderinitiatieven professionele ondersteuning gekregen in een oriëntatie op hun eigen toekomst: op welke aspecten dient het ouderinitiatief zich aan te passen aan de realiteit anno nu? Iedere deelnemend ouderinitiatief bracht een eigen gekozen onderwerp in. Dat wat op dat moment belangrijk was voor dat ouderinitiatief!

Voor woongroep/ stichting De Toekomst is er gekeken naar de bestuursvorm en deze is aangepast. Door middel van statutenwijziging van een stichting met een familiecommissie naar een stichting waarin alle ouders/ opvolgers bestuurslid zijn. En dus allen verantwoordelijkheid/ regie hebben. Stichting heeft een dagelijks bestuur met een onafhankelijke voorzitter en de functie van secretariaat en penningmeester. Op dit moment wordt er gewerkt aan een verandering van de organisatiestructuur.

Het project is door Naar Keuze uitgevoerd in opdracht/ met subsidie van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis, om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Over dit project is een aparte website gemaakt: https://ouderinitiatieven-toekomst.nl/ . Hier is alle informatie over “Heft in eigen hand” te vinden. Onder andere tips van betrokken ouders/ naasten van ouderinitiatieven aan andere ouderinitiatieven