Reageren is niet meer mogelijk na 1 juni 2020! Zoektocht naar voorzitter: Ben jij degene die we zoeken?

Wij, ouders van woongroep De Toekomst in Den Bosch zijn op zoek naar een Bestuursvoorzitter.

Vind jij het leuk om een groep betrokken ouders te begeleiden? Ben je beschikbaar voor vergaderingen en kun je af en toe ook overdag tijd vrij maken voor overleg?

Dan maken we graag kennis met je!

Woongroep de Toekomst is een kleinschalig in initiatief opgezet door ouders.

In gebouw Kleurrijk op de Maaspoort in Den Bosch wonen onze 11 volwassen dochters.  

Zij hebben allen een (lichte) verstandelijke beperking en wonen met begeleiding vanuit de groep, ieder in hun eigen appartement.

Een team van ervaren professionals zorgt voor de dagelijkse begeleiding op maat. Overleg van de teamleden met de ouders is hierin essentieel; alle ouders zijn blijvend betrokken bij de zorg van hun dochter.

Wij zoeken op korte termijn een Bestuursvoorzitter op vrijwillige basis

die vanuit zijn of haar onafhankelijke en externe positie de ouders wil begeleiden in de vernieuwing.

14 Jaar na de start staan de ouders nu voor de volgende opgaven:

 • het stimuleren van de continuïteit van de zorg in samenspraak met het team,
 • het bewaken van de betaalbaarheid van de zorg en de huisvesting (de stichting is financieel gezond) en
 •  het bevorderen van de kwaliteit van leven van hun dochters door middel van activiteiten en dergelijke.

De ouders van de woongroep zijn vertegenwoordigd in een rechtsvorm. Op dit moment wordt nagedacht over een andere vorm. Het huidige bestuur telt 2 bestuursleden en is op zoek naar uitbreiding/vervanging.

De teamleden zijn in dienst bij Woondroomzorg. Dit betekent dat overleg tussen de Stichting en Woondroomzorg ook onderdeel uitmaakt van de werkzaamheden van de voorzitter.

Het Bestuur heeft altijd een actieve rol vervuld en daarvoor de ruimte gekregen van de andere ouders. Nu leeft de wens om de kwetsbaarheid te verminderen en de werkzaamheden anders te gaan organiseren. De voorzitter gaat een belangrijke begeleidende rol vervullen in dit proces.

Wat gaat de voorzitter doen?

 • 4 maal per jaar zit je de familiecommissie voor (het overleg met alle ouders);
 • 4 maal per jaar overlegt het Bestuur met de teamcoördinator en de directie van Woondroomzorg over de financiële en personele zaken;
 • Ongeveer 6 maal per jaar vinden de eigen vergaderingen van het stichtingsbestuur plaats.
 • De tijdsbesteding op jaarbasis bedraagt zo’n 50 uur, maar kan mogelijk het eerste jaar wat meer zijn.

Wat krijg de voorzitter ervoor terug?

 • Je bent mede-verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de woongroep en daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan de levens van 11 jonge vrouwen met een beperking.
 • Een rijke ervaring om je enthousiasme en inspiratie te laten zien.
 • De bestuursleden ontvangen allen de fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding (€ 1700 per jaar, peil 2020).
 • De bestuursleden zijn verzekerd voor hun bestuurdersaansprakelijkheid.

Wensen

 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een vereiste.
 • Bestuurlijke – en/of managementervaring is gewenst.
 • Kennis van financiering van Persoons Gebonden Budget (PGB) is een pré maar geen harde eis.

Reageren?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Annemie van den Heuvel (secretaris) 06-14793509).

Je reactie met CV kan je toesturen aan stichtingdetoekomst@home.nl ter attentie van Annemie van den Heuvel. Er is een selectiecommissie die kandidaten uitnodigt voor een kennismakingsgesprek op een in overleg te bepalen datum.

Heb je mogelijk meer interesse in een andere bestuursfunctie, laat het dan ook weten via bovenstaande mail of via het contactformulier van deze website!

Graag een reactie voor 1 juni 2020.