Artikel Pluspunt: Coronabeleid wooninitiatief

Voor Pluspunt is het corona duo van woongroep De Toekomst samen met een bewoonster geïnterviewd. Op bladzijde 3 en 4 staat beschreven hoe De Toekomst, als kleinschalig ouder/ familie initiatief de samenspraak rondom corona geregeld heeft.

Het artikel wordt afgesloten met de zin: we zijn er nog niet met corona en inderdaad is dit met een tweede golf corona waarheid gebleken. We moeten blijven kijken wat wel en niet kan in onze situatie!

Pluspunt is een uitgave van KansPlus Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten en het blad verschijnt 4 x per jaar. Het artikel staat in de uitgave van september 2020.